ยอดเข้าชม : 5364

สร้างเมื่อวันที่ : 16/06/2017 09:21:31

แก้ไขล่าสุด : 13/07/2024 20:38:05

บ้านปงใคร้

เที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสชีวิตสไลว์ไลฟ์ที่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ที่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ พร้อมที่พักที่สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

คุณวชิราพันธ์ จมฟอง ผู้จัดการบ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บ้านปงไคร้ ก่อตั้งเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า มีการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวบ้านนานแล้ว และประมาณปี พ.ศ. 2551 ชาวบ้านที่นี่ได้จัดให้มีการบวชป่าเพื่อรักษาป่าไม้ ต้นน้ำขึ้น จึงได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมบวชป่าในครั้งนี้ และเมื่อหลายหน่วยงานเข้ามาเห็นป่าชุมชนบ้านปงไคร้ ต่างก็มีความคิดที่ค่อนข้างจะตรงกันว่า น่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ เพราะเป็นป่าต้นน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์และมีพรรณไม้ที่หายากอยู่หลายชนิด อย่างเช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และกล้วยไม้ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกหลายชนิด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้จัดให้มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโป่งแยงขึ้น 

ทางชุมชนบ้านปงไคร้จึงได้บรรจุป่าอนุรักษ์ต้นน้ำปงไคร้เข้าในรายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปี พ.ศ. 2554 มีภาคเอกชนเข้ามาเสนอโครงการท่องเที่ยวเข้ากับชุมชน ใช้ชื่อโครงการนี้ว่า กระรอกบิน ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับหนึ่ง โดยการเช่าพื้นที่ดำเนินการในชุมชน และจ้างแรงงานในชุมชน แต่ปัจจุบันหมู่บ้านปงไคร้ได้มีผู้ประกอบการได้เปิดที่พักและรีสอร์ตขึ้นมาอยู่หลายที่ ทางชุมชนจึงมีความคิดร่วมกันว่าน่าจะเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการนำเอากิจกรรมที่ชุมชนประกอบอาชีพอยู่แล้วมาเป็นจุดเด่น เช่น โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่น โครงการท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงเกษตรกรรม มีดอกเบญจมาศ พริกหวาน สตรอเบอรี่ โครงการท่องเที่ยวเดินป่า ดูพรรณไม้หายาก เช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และพรรณไม้หายากอีกหลายชนิด โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีประเพณีแห่ต้นแคร่ในวันลอยกระทง ประเพณีมัดมือเดือนเก้า

เวลาเปิด - ปิด :

08.00-18.00

ติดต่อเรา

ที่อยู่
-, หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปงไคร้ ตรอก/ซอย -, ถนน แม่ริม-สะเมิง ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่, 50180
เบอร์โทรศัพท์
083 762 4153
Email
Nookaung123@gmail.com

แผนที่และการเดินทาง

เส้นทางการเดินทาง ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขับรถผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 500 เมตร ขวามือ อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง