บทความโดย นางสาว อังคณา

ปลูกต้นกล้วยไม้ ฟ้ามุ่ย ในป่า

ปลูกต้นกล้วยไม้ ฟ้ามุ่ย ในป่า

จากการที่ชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยต้นแม่พันธุ์ฟ้ามุ่ยที่พร้อมออกดอก จำนวน 76 ต้น ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 ในป่าธรรมชาติไปแล้วนั้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ผศ. อุดม นวพานิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เชิงอนุรักษ์ โดยสอนชาวบ้านให้เรียนรู้เทคนิคการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งชาวบ้านได้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การเพาะเมล็ด และการย้ายต้นกล้ากล้วยไม้ในตู้เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาอบรมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง ความมุ่งมั่นในการเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกันอย่างจริงจัง นำโดย คุณศิฐิณัฐ หลวงหล้า หรือ พ่อนัย ประธานกลุ่ม ที่เป็นแกนนำ (ปัจจุบันเสียชีวิต) ไปขอความอนุเคราะห์ให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ช่วยถ่ายทอดเทคนิคในการเพาะเลี้ยง

วันที่จัดกิจกรรม
16/04/2014 ถึง 14/03/2019
ช่วงเวลากิจกรรม
08:00 ถึง 16:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
ต้นกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย
หมู่บ้าน
หมู่บ้านปงไคร้
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
นางวชิราพันธ์ จมฟอง ผู้จัดการบ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.08-2191-3388 หรือ นางอรุณ ตะติยา ผู้ประสานงาน โทร.08-1706-4469.

Hashtag โดนๆ