บทความโดย นางสาว อังคณา

จุดชมวิวบ้านปงไคร้

จุดชมวิวบ้านปงไคร้ ชมบรรยากาศกับทะเลหมอก

ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลโป่งแยงมีสภาพทางกายภาพทั่วไปเป็นภูเขา บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบพื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและแม่สา เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 71.92 %และเป็นพื้นที่ราบเพาะปลูกประมาณ 23.10 % พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลิ้นจี่ พริกหวาน ซาโยเต้ (ฟักแม้ว) ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ สตรอเบอรี่ หอมหัวใหญ่ คะน้าฮ่องกง มะเขือเทศ สลัดแก้ว ลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นนี้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลโป่งแยงมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดปี มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง18-27 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 8-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส

วันที่จัดกิจกรรม
25/09/2016 ถึง 08/06/2017
ช่วงเวลากิจกรรม
04:00 ถึง 15:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
รถขนส่ง
หมู่บ้าน
หมู่บ้านปงไคร้
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
นางวชิราพันธ์ จมฟอง ผู้จัดการบ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.08-2191-3388 หรือ นางอรุณ ตะติยา ผู้ประสานงาน โทร.08-1706-4469.

Hashtag โดนๆ