บทความโดย นางสาว อังคณา

บ้านปงไคร้

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่บ้านปงไคร้

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายแห่ง ซึ่งการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นได้อย่างแท้จริง อย่างเช่น ที่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ พร้อมที่พักที่สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

คุณวชิราพันธ์ จมฟอง ผู้จัดการบ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บ้านปงไคร้ ก่อตั้งเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า มีการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวบ้านนานแล้ว และประมาณปี พ.ศ. 2551 ชาวบ้านที่นี่ได้จัดให้มีการบวชป่าเพื่อรักษาป่าไม้ ต้นน้ำขึ้น จึงได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมบวชป่าในครั้งนี้ และเมื่อหลายหน่วยงานเข้ามาเห็นป่าชุมชนบ้านปงไคร้ ต่างก็มีความคิดที่ค่อนข้างจะตรงกันว่า น่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ เพราะเป็นป่าต้นน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์และมีพรรณไม้ที่หายากอยู่หลายชนิด อย่างเช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และกล้วยไม้ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกหลายชนิด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้จัดให้มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโป่งแยงขึ้น 

วันที่จัดกิจกรรม
02/05/2017 ถึง 08/06/2017
ช่วงเวลากิจกรรม
08:00 ถึง 18:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
อาหารและที่พักพร้อมวิวสวยๆ
หมู่บ้าน
หมู่บ้านโป่งแยงใน
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
นางวชิราพันธ์ จมฟอง ผู้จัดการบ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.08-2191-3388 หรือ นางอรุณ ตะติยา ผู้ประสานงาน โทร.08-1706-4469.

Hashtag โดนๆ