ค้นหาข้อมูล

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ Hmong Wisdom Learning Center

51/1, หมู่ที่ หมู่6 หมู่บ้านแม่สาใหม่ ตรอก/ซอย -, ถนน - ตำบล ต.โป่งแยง อำเภอ อ.แม่ริม จังหวัด จ.เชียงใหม่, 50180

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1387-7471

ต้นน้ำแม่สา ที่มา "ตามรอยเท้าพ่อ" บ้านแม่สาใหม่ เป็นสถานที่เรียนรู้เชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดกของชาวเขาเผ่าม้ง สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวม้ง โฮมสเตย์มาตราฐาน วิถีชีวิตเรียบง่าย สงบเงียบ ของชาวม้ง ชื่นชมความสวยงามและบริสุทธิ์

Hashtag: #พักผ่อน ม้งแม่สา โฮมสเตย์บ้านแม่สาใหม่

ผู้เข้าชม : 2996 ครั้ง