บทความโดย สุพัตรา

ศูนย์พัฒนาโครงการบ้านแม่สาใหม่

ประวัติและความเป็นมา

     เมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จลงบนไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง และเสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ และทรงงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสุกรซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ตามวิถีชิวิตและพิธีกรรมของชาวเขาซึ่งมีขนาดเล็ก พุงลากดิน จึงได้ทรงพระราชทานลูกสุกรตัวผู้พันธุ์ดี จำนวน 2 ตัว พร้อมพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อเพาะปลูก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2517 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ได้เริ่มต้นดำเนินงานโดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ดำเนินการทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเมืองหนาวขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ.2525 ได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขาให้มีรายได้เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นจวบจนถึงปัจจุบัน

วันที่จัดกิจกรรม
16/06/2017 ถึง 16/06/2017
ช่วงเวลากิจกรรม
00:00 ถึง 00:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
หมู่บ้าน
หมู่บ้านแม่สาใหม่
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ 51/1 หมู่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 08-1387-7471

Hashtag โดนๆ