ยอดเข้าชม : 5282

สร้างเมื่อวันที่ : 16/06/2017 09:21:22

แก้ไขล่าสุด : 13/07/2024 21:43:37

จุดชมวิวบ้านปงไคร้

สิ้นปีเหมือนสิ้นใจจะไปเที่ยวไหนต้องหันไปถามเงินในกระเป๋าก่อน นั่งเหงาๆ ไถหน้าจอโทรศัพท์ไปมาก็เจอกับกิจกรรมหนึ่งที่รับอาสาสมัครไปเที่ยวกันแบบฟรีๆ จัดโดยสถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน (cbt) “ทดลองท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์ฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้”

แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีอยู่มากมายหลายแห่ง ซึ่งการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นได้อย่างแท้จริง อย่างเช่น ที่บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ พร้อมที่พักที่สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

คุณวชิราพันธ์ จมฟอง ผู้จัดการบ้านพักและสถานที่ท่องเที่ยว บ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า บ้านปงไคร้ ก่อตั้งเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐาน แต่จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า มีการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวบ้านนานแล้ว และประมาณปี พ.ศ. 2551 ชาวบ้านที่นี่ได้จัดให้มีการบวชป่าเพื่อรักษาป่าไม้ ต้นน้ำขึ้น จึงได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมบวชป่าในครั้งนี้ และเมื่อหลายหน่วยงานเข้ามาเห็นป่าชุมชนบ้านปงไคร้ ต่างก็มีความคิดที่ค่อนข้างจะตรงกันว่า น่าจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรรมชาติ เพราะเป็นป่าต้นน้ำที่ค่อนข้างสมบูรณ์และมีพรรณไม้ที่หายากอยู่หลายชนิด อย่างเช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และกล้วยไม้ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกหลายชนิด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ได้จัดให้มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลโป่งแยงขึ้น 

ทางชุมชนบ้านปงไคร้จึงได้บรรจุป่าอนุรักษ์ต้นน้ำปงไคร้เข้าในรายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปี พ.ศ. 2554 มีภาคเอกชนเข้ามาเสนอโครงการท่องเที่ยวเข้ากับชุมชน ใช้ชื่อโครงการนี้ว่า กระรอกบิน ก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนในระดับหนึ่ง โดยการเช่าพื้นที่ดำเนินการในชุมชน และจ้างแรงงานในชุมชน แต่ปัจจุบันหมู่บ้านปงไคร้ได้มีผู้ประกอบการได้เปิดที่พักและรีสอร์ตขึ้นมาอยู่หลายที่ ทางชุมชนจึงมีความคิดร่วมกันว่าน่าจะเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการนำเอากิจกรรมที่ชุมชนประกอบอาชีพอยู่แล้วมาเป็นจุดเด่น เช่น โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยซึ่งเป็นไม้ประจำถิ่น โครงการท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงเกษตรกรรม มีดอกเบญจมาศ พริกหวาน สตรอเบอรี่ โครงการท่องเที่ยวเดินป่า ดูพรรณไม้หายาก เช่น กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และพรรณไม้หายากอีกหลายชนิด โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีประเพณีแห่ต้นแคร่ในวันลอยกระทง ประเพณีมัดมือเดือนเก้า

และมีสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ โดยมีพระอุโบสถ สถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สวยงามมาก

จากการที่ชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยต้นแม่พันธุ์ฟ้ามุ่ยที่พร้อมออกดอก จำนวน 76 ต้น ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 ในป่าธรรมชาติไปแล้วนั้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ผศ. อุดม นวพานิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เชิงอนุรักษ์ โดยสอนชาวบ้านให้เรียนรู้เทคนิคการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งชาวบ้านได้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การเพาะเมล็ด และการย้ายต้นกล้ากล้วยไม้ในตู้เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาอบรมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง ความมุ่งมั่นในการเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกันอย่างจริงจัง นำโดย คุณศิฐิณัฐ หลวงหล้า หรือ พ่อนัย ประธานกลุ่ม ที่เป็นแกนนำ (ปัจจุบันเสียชีวิต) ไปขอความอนุเคราะห์ให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ช่วยถ่ายทอดเทคนิคในการเพาะเลี้ยง

ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลโป่งแยง มีสภาพทางกายภาพทั่วไปเป็นภูเขา บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบ พื้นที่บางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและแม่สา เป็นพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 71.92% และเป็นพื้นที่ราบเพาะปลูก ประมาณ 23.10% พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ลิ้นจี่ พริกหวาน ซาโยเต้ (ฟักแม้ว) ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ สตรอเบอรี่ หอมหัวใหญ่ คะน้าฮ่องกง มะเขือเทศ สลัดแก้ว ลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นนี้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

สภาพภูมิประเทศของตำบลโป่งแยง จำแนกได้ดังนี้ สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ หมู่ที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ หมู่ที่ 1, 3 สภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งมีหมู่บ้านที่ตั้ง คือ หมู่ที่ 2

ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลโป่งแยง มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดปี มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม อุณหภูมิอยู่ระหว่าง18-27 องศาเซลเซียส และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 8-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส

ส่วนกิจกรรมในการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีสวนเกษตร เช่น พริกหวาน สตรอเบอรี่ ซาโยเต้ ดอกกุหลาบ ดอกเยอร์บีร่า มะเขือเทศ ฯลฯ กระรอกบินบ้านปงไคร้ (Tree Top Flight) หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้ และยังมีการชมสวนสตรอเบอรี่ ปลอดสารพิษ 100% สามารถเก็บชิมและซื้อสตรอเบอรี่สดๆ จากสวนได้ ในราคากิโลกรัมละ 400 บาท 

และบ้านพักแบบรีสอร์ตในไร่สตรอเบอรี่ ราคาหลังละ 800 บาท นอนได้ 2 คน พร้อมอาหารเช้า/อาหารเย็น ท่านละ 80-100 บาท (เป็นอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ) แบบห้องพัก ห้องละ 600 บาท (บ้านต้นไม้ 1 ห้อง เท่านั้น) นอน 2 คน พร้อมอาหารเช้า/อาหารเย็น ท่านละ 80-100 บาท (เป็นอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ)

สำหรับเส้นทางการเดินทาง ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขับรถผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 500 เมตร ขวามือ อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 

เวลาเปิด - ปิด :

ทุกวัน

ติดต่อเรา

ที่อยู่
-, หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปงไคร้ ตรอก/ซอย -, ถนน - ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่, 50180
เบอร์โทรศัพท์
083 762 4153
Line
Youtube
Website
Email
jirapornpaty@gmail.com

แผนที่และการเดินทาง

1. โดยรถส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 45 – 46 กิโลเมตร (นับจากศูนย์ราชการ) ใช้เส้นทาง ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จากนั้นสังเกตป้ายบอกทางอ าเภอแม่ริม หลังจากนั้นให้เลี้ยวไปสู่เส้นทาง ม่อนแจ่ม จากนั้นให้สังเกตป้ายศูนย์อนุรักษ์ป่าต้นน้ าบ้านปงไคร้ ขับเข้าไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 2. รถสองแถวสีเหลือง สายสะเมิงเหนือ ขึ้นรถที่ท่ารถช้างเผือก (สายบ้านป๊อก) รถออกประมาณ 11 โมง (ถ้าขึ้นรถสายสะเมิงใต้ รถจะจอดที่ปากทางบ้านโป่งแยง ต้องติดต่อให้คนในพื้นที่มารับ) ราคา ประมา