ค้นหาข้อมูล

วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

96, หมู่ที่ 2 หมู่บ้านโป่งแยงใน ตรอก/ซอย สุขาภิบาลแม่ริมบ้านดวงดี 2 , ถนน - ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่, 50180

เบอร์โทรศัพท์ : 053 879 042

วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550 เดิมชื่อ วัดโป่งแยง ชาวบ้านเรียกว่า วัดโป่งแยงนอก ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นให้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2544 ได้น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรั

Hashtag: วัด #ชิคๆชิวๆ

ผู้เข้าชม : 2307 ครั้ง