ค้นหาข้อมูล

บ้านม่วงคำ Master Plan CM Eco Village Development

340, หมู่ที่ 3 หมู่บ้านม่วงคำ ตรอก/ซอย บ้านหลวง, ถนน แม่ริม-สะเมิง ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่, 50180

เบอร์โทรศัพท์ : 095 691 0707

บ้านม่วงคำ หมู่บ้านต้นแบบเชิงนิเวศ ตามโครงการยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

Hashtag: บ้านม่วงคำ บ้านหลวงโป่งแยง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวแม่ริม

ผู้เข้าชม : 1336 ครั้ง