บทความโดย อำนาจ

เต้นรอบกองไฟ

ไฟร้อนจะช่วยกำจัดลมหนาว

มาน้องเอาความอบอุ่มจากกองไฟ

วันที่จัดกิจกรรม
22/06/2017 ถึง 24/06/2017
ช่วงเวลากิจกรรม
18:00 ถึง 16:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
โต๊ะที่นั้ง
หมู่บ้าน
หมู่บ้านโป่งแยงใน
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
0801231608

Hashtag โดนๆ