บทความโดย นายรัฐพล

รีวิวสถานที่น่าเที่ยว

เที่ยวโป่งแยงม่วนอกม่วนใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2561 และ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ซึ่งที่ประชุมสภาได้ให้ความเห็ฯชอบร่างแผนทั้งสองโดยเอกฉันท์

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านโป่งแยงใน , หมู่2 บ้านโป่งแยงนอก , หมู่3 บ้านม่วงคำ , หมู่4 บ้านกองแหะ , หมู่5 บ้านปงใคร้ , หมู่7 บ้านบวกจั๋น , หมู่8 บ้านปางลุง , หมู่9 บ้านผานกกก

จำนวนประชากรใน ตำบลโป่งแยง
 จำนวนหลังคาเรือน :1,403หลังคาเรือน  
 จำนวนประชากร :8,709คน จำนวนผู้สูงอายุ :517คน
 จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :792คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :221คน
 จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :62คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :3คน
 จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :1,440คน จำนวนผู้พิการ :55คน


วันที่จัดกิจกรรม
01/01/2017 ถึง 31/12/2017
ช่วงเวลากิจกรรม
08:00 ถึง 17:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องเล่นต่างๆ สนุกสนานมาก, ร้านกาแฟร้านอาหาร ที่จอดรถ, อาหารและที่พักพร้อมวิวสวยๆ
หมู่บ้าน
หมู่บ้านโป่งแยงใน
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
053-879307 191 หมู่ 2 บ้านโป่งแยงนอก ถ.แม่ริม-สะเมิง เทศบาลนครเชียงใหม่

Hashtag โดนๆ