บทความโดย วริศรา

สำนักสงฆ์โป่งแยงนอก

สำนักสงฆ์เล็กๆ สงบเงียบ

เป็นสถานที่เงียบสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น
เป็นสถานที่ฝึกตนให้สงบลงบ้าง
เป็นสถานที่ทำเพื่อสาธารณะ
เป็นสถานที่ได้เจอผู้คนที่ดีงาม ต่างสถานะ ต่างสภาวะ
ได้มีโอกาสเรียนรู้ในการเป็นพุทธศาสนิกชนอีกด้านหนึ่ง
ที่สำคัญมี่สุดคือ...ได้กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และ..มีท่านเจ้าสำนักพระอ.พัฒน์ ที่มีแต่ความเมตตาให้ตลอด

วันที่จัดกิจกรรม
01/06/2017 ถึง 30/06/2017
ช่วงเวลากิจกรรม
06:00 ถึง 18:00 น.
สิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านกาแฟ และที่พักผ่อนใจ
หมู่บ้าน
หมู่บ้านโป่งแยงนอก
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2/144534912294545

Hashtag โดนๆ